Saturday, July 18, 2015

Committees

VISHWASTHA MANDAL

Chairman: Shri Sachin Balkrishna Khadpe
Secretary: Shri Suresh Sakharam Pujare
Treasurer: Shri Sanjeev Vasudev Velankar​

JIRNODHAR SAMITI

Chairman: Shri Suresh Shivram Kelkar
Secretary: Shri Sunil Chandrakant Khadpe
Treasurer: Shri Pramod Padmakar Lalit

JIRNODHAR NIDHI SANKALAN SAMITI, MUMBAI

Shri Prakash Dhondu Pujari, Rameshwar
Shri Prakash Dattatray Bomdi, Girye
Shri Anil Raghunath Pujare, Girye

Marketing and Social Partner

Dr. Abhishek Prakash Pujari, Green Earth Enterprise, Mumbai
Mr. Aditya Prakash Pujari, Green Earth Marketing, Mumbai

CALL US

Shri Suresh S. Kelkar - 9423217075
Shri Sachin B. Khadpe - 9423303616
Shri Prakash D. Pujari - 9421543773, 9892200863


For queries related to this blog contact:Dr. Abhishek Prakash Pujari - 9892250334
Green Earth Enterprise
Send us an email at:shridevrameshwar@gmail.com

No comments:

Post a Comment

About Me

My photo
Founder & Owner, Green Earth Enterprises, Mumbai